Nikita

Technik: Sangin-Sepie

45x45 cm auf Karton ohne Rahmen