Kaliopa

Technik: Bleistift

45x45 cm auf Karton ohne Rahmen